Màn chiếu quang học máy chiếu hội nghị trực tuyến: Đài Truyền hình

BY soundadmin
7 Tháng Một, 2021

Màn chiếu quang học, máy chiếu laser, thiết bị hội nghị trực tuyến , hệ thống âm thanh micro hội thảo cổ ngỗng tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Hình ảnh thực tế: