Lắp đặt âm thanh sân khấu: Tháp Bitexco Financial Tower

BY soundadmin
24 Tháng Tám, 2020

Lắp đặt âm thanh sân khấu Tháp Bitexco Financial Tower hát nhạc Acoustic, sân khấu cửa hàng Food Creative thành phố Hồ Chí Minh. Sử dụng loa JBL, nhạc sống

Lắp đặt âm thanh sân khấu: Tháp Bitexco Financial Tower Lắp đặt âm thanh sân khấu: Tháp Bitexco Financial Tower Lắp đặt âm thanh sân khấu: Tháp Bitexco Financial Tower Lắp đặt âm thanh sân khấu: Tháp Bitexco Financial Tower Lắp đặt âm thanh sân khấu: Tháp Bitexco Financial Tower