Đấu nối amply mixer A-2240 và loa phòng họp BS-1030W

BY soundadmin
16 Tháng Mười Một, 2021

Đấu nối amply TOA A-2240 / TOA A-2120 / TOA A-2060 / TOA A-2030 với: EM-380, PC-658R, TOA BS-1030W

Kỹ thuật viên TCA – Trung Chính Audio hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh phòng họp, hướng dẫn đấu nối hệ thống âm thanh bao gồm dòng amply TOA A-2240 / TOA A-2120 / TOA A-2060 / TOA A-2030 với: micro TOA EM-380, loa gắn trần PC-658R và loa hộp treo tường TOA BS-1030W

0:01 : Giới thiệu thiết bị amply tăng âm khuếch đại dòng TOA A-2000 series, âm thanh công cộng PA, bao gồm A-2030, A-2120, A-2240 và A-2060. TCA hướng dẫn đấu amply với các bộ loa, sử dụng các bộ micro cắm nối với amply.

0:37 : Đấu nối amply TOA A-2060 với loa PC-658R, loa hộp TOA BS-1030W

12:42 : Test tiếng, Kết nối đầu vào amply với micro TOA EM-380